to main page
Kyng-Johannes-Wordbuuk ðer Angelsaxischen Sprääçhe
A B C D Ð E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Þ Ä Ö
J JA JE JI JO JU
selected terms: 59 page 1 of 3

1. J [jɔt]
2. Jakobesmuschle ['jaːkoːbəsmʊʃlə] (Jakobsmuschel) scallop See also: Muschle =Jakob + -es- + Muschle, calque DE Jakobsmuschel
3. Januarius [jaːnu'aːʁiʊs] (Januaries pl., gen.) (Januar) January =OE januarius
4. jeboyren [jə'bɔʏʁən] (jeboyreþ pres., jeboyrede pret., jeboyred pp.) (sich geziemen, etw betreffen, etw gehören) to happen, to fall out, to pertain to, to belong to, to become, to behove More…
5. Jebyld [jə'bʏlt] (Jebylde gen.) (Kühnheit) boldness, courage, confidence =OE gebyld
6. Jebyrd [jə'bʏɐt] (Jebyrde gen., pl.) (Geburt) birth =OE gebyrd
7. Jebyrddai [jə'bʏɐtdaɪ] (Geburtstag) birthday, date of birth =Hääl tu ðem Jebyrddaie! Happy birthday! See also: Dai =OE gebyrddæg
8. Jebytel [jə'byːtəl] (Jebytele gen., pl.) (Gebäude) building =OE gebytlu
9. Jedrecchednes [jə'dʁɛtʃətnəs] (Jedrecchednesse gen., pl.) (Sorgen, Kummer, Kümmernis, Leiden) tribulation, trouble, affliction =OE gedreccednes
10. Jedwyld [jə'dwʏlt] (Jedwyldes gen., Jedwyld pl.) (Irrtum, Ketzerei, Häresie) error, heresy =OE gedwyld
11. jedyrstlääçhen [jə'dʏɐstlɛːtʃən] (jedyrstlääkþ pres., jedyrstläächte pret., jedyrstläächt pp.) (wagen) to presume, dare, venture =OE gedyrstlǽcan
12. jeðaven [jə'ðaːvən] (jeðaveþ pres., jeðavede pret., jeðaved pp.) (zustimmen) to agree, to consent, to approve, to endorse =OE geþafian
13. Jeðing [jə'ðɪŋ] (Jeðinges gen., Jeðing pl.) (Versammlung, Parlament) assembly, parliament =OE geþing
14. jeho [jə'hoː] (jeder(mann), (irgend)jemand, (irgend)eine(r)) everyone, everybody, anyone, anybody =OE gehwá
15. Jekynd [jə'kʏnt] (Jekynde gen., pl.) (Natur) nature, kind =OE gecynd
16. Jekyndekoyð [jə'kʏndəkɔʏθ] (Physik) physics =Jekynde + -koyð, calque NED natuurkunde
17. jekyndeliçh [jə'kʏndəlɪtʃ] (natürlich) natural =OE gecyndelíc
18. jekyndeliçhe [jə'kʏndəlɪtʃə] (natürlich) naturally, of course =OE gecyndelíce
19. jelaiçh [jə'laɪtʃ] (gleich) same, equal, like, alike =OE gelíc
20. jelaiken [jə'laɪkən] (jelaikeþ pres., jelaikede pret., jelaiked pp.) (gefallen) to please, delight =Hit jelaikeþ mie: I like it =OE gelícian
< to main page About | Top 10 | Login ^ top of page
© 2008 H.K. Johannes XHTML | CSS Powered by Glossword